by

Częstotliwość szkoleń bhp dla pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie szkoleń bhp dla pracowników dopiero co rozpoczynających pracę. To bardzo ważne! Bez tej formalności nowo zatrudniona osoba nie może podjąć żadnych czynności zawodowych. Określone jest to w polskim prawie i pracodawca musi tego przepisu bezwzględnie przestrzegać! Więcej na tema temat znajdziesz w art. 237 § 1 i § 2 KP.

Udział w szkoleniach bhp dla pracowników – co ile lat?

Uczestniczenie w szkoleniach bhp dla pracowników jest obowiązkowy, różni się jedynie częstotliwość. I tak, dla pracowników administracyjno-biurowych udział w szkoleniach bhp przewidziany jest raz na 6 lat. To najmniej niebezpieczna praca, dlatego też osoby pracujące w biurach nie potrzebują częstych szkoleń bhp dla pracowników. Nieco częściej powinni się szkolić wszyscy, którzy zajmują się obsługa bhp – co 5 lat. Odświeżanie wiedzy jest niezbędne. Przecież te osoby mają duży wpływ na bezpieczeństwo w zakładach pracy! Raz na 3 lata obowiązkowy jest udział w szkoleniach bhp dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze. A dla robotników, którzy pracują w szczególnie niebezpiecznych warunkach – pracodawca musi myśleć o ich bezpieczeństwie najczęściej. Należy zapewnić im kursy bhp co roku.

szkolenia-bhp-dla-pracownikow

CONTROL BHP – szkolenia bhp dla pracowników

CONTROL BHP